Sáng ngày 29/6, HĐND xã Sơn Long khóa XX đã tổ chức kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Kiều Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Anh Tuấn – Viện Trưởng Viện kiểm sát Nhân dân huyện. Tại kỳ họp, các vị đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực, đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã Sơn Long đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong tổng số 28 chỉ tiêu đề ra, có 7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, có 14 chỉ tiêu đạt từ 70-99% kế hoạch. Trong đó về kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được quan tâm và triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi. Nhất là phong trào chỉnh trang vườn hộ, trồng hàng rào xanh, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Theo đó, toàn xã làm mở rộng nền đường và làm mới 600m đường giao thông nội đồng, cải tạo 6 vườn hộ, xây dựng 4 nhà ở; trồng 500 hàng rào xanh; tổng huy động nguồn lực đạt trên 2,2 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 3,5 tỷ đồng, bằng 72% so với dự toán. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp tục được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác lao động, thương binh xã hội được quan tâm thực hiện, đảm bảo an sinh xã hội. An ninh chính trị trật tự ATXH được giữ vững. Không có tai, tệ nạn xảy ra trên địa bàn. Tại kỳ họp thứ 7 HĐND xã Sơn Long khóa XX cũng đã nghe báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm; báo cáo công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; tờ trình phê chuẩn chủ trương đầu tư công năm 2023; tờ trình phân bổ nguồn vốn NTM; tờ trình bổ sung dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND; báo cáo hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND; các ban HĐND 6 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo giám sát chuyên đề của thường trực HĐND xã và các ban HĐND xã; báo cáo của thường trực UBMTTQ xã về tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo tổng hợp kiến nghị đề xuất của cử tri chuyển đến kỳ họp. Tại kỳ họp thứ 7, HĐND xã Sơn Long khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã đề ra 25 chỉ tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó, phấn đấu thu ngân sách đạt 361 triệu đồng, giữ vững và nâng cao chất lượng 20 tiêu chí xã NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người/năm. Giữ vững chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94%. Kỳ họp thứ 7, HĐND xã Sơn Long khóa XX đã thông qua 6 Nghị quyết quan trọng để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 110.205
    Online: 6