Sáng ngày 28/3/2023 Đảng uỷ xã Sơn Long tổ chức hội nghị Đảng bộ mở rộng thành phần: Toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, cán bộ các tổ chức chinh trị xã hôi cấp xã và các chi hội, chi đoàn: những người đảm nhiệm các nhóm nhiệm vụ ở thôn, Trung đôi dân quân.....). Hôi nghi quán triêt chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng; đạo đức; phong cách Hồ Chi minh; giơí thiệu tác phẩm kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng; tiêu cực, lãng phí của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kế hoạch cuộc thi chính luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Kế hoạch XD chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt và các quy định, kết luận của Đảng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 120.894
    Online: 6