Thông tin liên hệ CBCC xã An Hòa Thịnh

STT    Họ và Tên   Chức Vụ       Số Điện Thoại Email                   
1 Đinh Văn Hải BT Đảng ủy 0198859789 dinhvanhai973@
2 Lê Văn Cường CT HĐND xã    
3 Nguyễn Hữu Đông CT UBND xã 0982296767  
4 Phan Thị Ngọc Tú P. Chủ tịch HĐND 0966014388 phanngoctu@
5 Tống Thị Lệ Hằng Chủ tịch MTTQ xã    
6 Tống Phước Dần P. chủ tịch UBND xã 0382945477 phuocdan1974@
7 Nguyễn Phi Khanh Chỉ huy trưởng quân sự 0333008067 nguyenphikhanh@
8 Nguyễn Thị Kim Huế Kế toán- Ngân sách xã 0968739088 nguyenkimhue@
9 Phạm Thị Nhung Kế toán- Ngân sách xã 0913227256 ngonhungvy@
10 Nguyễn Thị Thủy Văn hóa- Xã hội 0981087383 vhsonhoa@
11 Lê Thị Huyền Văn hóa- Xã hội 0383748108 chinhsachxahoish@
12 Nguyễn Thị Trang Tư pháp- Hộ tịch 0978658277 trangluathanoi@
13 Phan Thị Hảo Địa chính 0962432676 haosinglemun@
14 Tống Trần Sơn Văn phòng 0392704880 ubsonhoa@
15 Nguyễn Thanh Tịnh Kế toán- ngân sách xã    
16 Dương Thị Thơ Văn hóa- xã hội 0326854319  
17 Võ Lâm Văn hóa- Xã hội 0977866121  
18 Lê Thị Thư Văn phòng UBND xã    
19  Nguyễn Thị Lam Văn phòng UBND xã    
20 Lê Phi Tư pháp    
22 Lê Văn Hiền Văn hóa- Xã hội 0367945406  
         
         
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 110.232
Online: 7