TT   Họ và tên Chức Vụ Số điện thoại Địa chỉ Email
1 Ông: Lê Đình Nghĩa Bí Thư Đảng ủy, CT HĐND xã 0972274152 dnghiasonlong@gmail.com
2 Ông: Cù Văn Vịnh P. BT đảng ủy 0395818990 cuvanvinh57@gmail.com
3 Ông: Phạm Bình Luận P.BT Đảng ủy, CT UBND xã 0918990880 pbluansonlong@gmail.com
4 Đoàn Thị Mỹ PCT HĐND xã 0962102943 my1973sonlong@gmail.com
5 Ông: Phan Anh Hào Phó Chủ tịch UBND 0948080072 haoconganslong@gmail.com
6 Ông: Phan Trí Dụng Chủ tịch MTTQ 0961427605  
7 Bà: Đặng Thị Thương Mến Chủ tịch HLHPN 0384855443  
8 Bà: Lê Thị Thúy Quỳnh BT Đoàn Thanh niên 0911671000  
9 Ông: Phạm Quang Cường Chủ tịch hội nông dân 0981501833  
10 Ông: Phạm Quang Vinh Chủ tịch hội CCB 0917232764  
11 Ông: Lê Trọng Nghĩa CH trưởng BCHQS 0337841319  
12 Ông: Nguyễn Thanh Tùng CC địa chính 0912272122 nguyentung2005@gmail.com
13 Ông: Ngụy Như Hạnh CC địa chính 0968113313 nhuhanh85dc@gmail.com
14 Bà: Thái Thị Hà Giang Công chức VHCS 0962574747 hagiang0287@gmail.com
15 Ông: Phạm Xuân Hòa Công chức VHXH 0945572716 vhsonmy@gmail.com
16 Ông: Nguyễn Hương Trung  Trưởng công an 0917100659  
17 Ông: Nguyễn Hữu Luyện KT Ngân sách 0918440898  
18 Bà: Lê Thị Tôn Na KT Ngân sách 0948666018  
19 Bà: Lê Thị Kiều Ly CC Văn phòng thống kê 0974962403  
20 Bà: Nguyễn Thị Bích Thủy CC Văn phòng tổ chức 0943142689  
21 Ông: Cù Xuân Phú CC Tư pháp 0963877136 xuanphuubsonbinh@gmail.com
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 110.283
Online: 16