Chiều ngày 5/5/2023 Đảng ủy xã Sơn Long đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đinh Lương Hào - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm chính trị huyện, đồng chí Lê Anh Tuấn - HUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện. Trong hơn 2 năm qua Đảng bộ và Nhân dân Sơn Long tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khóa XXIV với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao nhất trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, đã ban hành 25 Nghị quyết chuyên đề, 47 kế hoạch; 8 chương trình hành động và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Nhờ đó, về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, có 2/6 chỉ tiêu đã hoàn thành, có 4 chỉ tiêu đạt từ 60 - 90% kế hoạch. Về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, có 10/21 chỉ tiêu hoàn thành 100% kế hoạch trở lên. Trong đó, Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 15,4%, đạt tỷ lệ 134% KH; Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2022 đạt 42,95 triệu đồng/người/năm, tăng 1,18 lần, đạt 66,08% so với mục tiêu Đại hội. Giá trị sản xuất trên ha đất canh tác đạt 80 triệu đồng, đạt 80% so với KH; Quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm; hoạt động tài chính, ngân hàng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; trong đó thu ngân sách đạt gần 240% chỉ tiêu kế hoạch; về xây dựng NTM đạt kết quả khá, phong trào làm giao thông nông thôn, xây dựng vườn mẫu, KDC kiểu mẫu, cải tạo vườn tạp đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trong từng vườn hộ. Trong đó đã xây dựng thành công 3/4 KDC đạt chuẩn NTM, đạt 75% kế hoạch; 31/35 vườn mẫu đạt gần 89% kế hoạch; về văn hóa xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội thực hiện kịp thời, đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Nổi bật là lãnh đạo chỉ đạo xây dựng dựng Trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ 2. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,03% so với chỉ tiêu kế hoạch. Tỷ lệ gia đình Văn hóa đạt 100,28% so với chỉ tiêu kế hoạch. Giữ vững 4/4 thôn văn hóa, đạt 100% KH; Quốc phòng - An ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ngoài ra Đảng ủy đã tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác. Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, Đảng ủy xã Sơn Long cũng đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế, nêu rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, mục tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV đã đề ra. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân xã Sơn Long trong triển khai thực hiện mục tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV đã đề ra. Cùng với đó, đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế, đề nghị xã Sơn Long khắc phục để triển khai thực hiện tốt hơn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Đảng ủy xã Sơn Long cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các mặt công tác, năng động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện mọi nhiệm vụ, nổ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV đã đề ra.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 120.913
    Online: 3