Thông tin về Lãnh đạo UBND

Đảng ủy. TTHĐND. UBND xã

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

   Số điện thoại  

    01

 Lê Đình Nghĩa

 Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

0972274152 dnghiasonlong@gmail.com

    02

 Cù Văn Vịnh

 Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã

0395818990 cuvanvinh57@gmail.com

    03

 Phạm Bình Luận Phó bí thư chủ tịch UBND xã 0918990880 pbluansonlong@gmail.com
   04  Đoàn Thị Mỹ  Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã 0962102934 my1973sonlong@gmail.com
   05  Phan Anh Hào P. chủ tịch UBND Xã 0948080072 haoconganslong@gmail.com
 
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 110.195
Online: 19