Ngày 05/6/2022 được sự chỉ đạo và giúp đỡ của các Ban xây dựng Đảng  Huyên uỷ. Đảng uỷ xã Sơn Long đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ  gồm UVBCH Đảng bộ, Trưởng các tổ chức đoàn thể; Chi uỷ các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2024. Sau một ngày tâp huấn; lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng  được  nghe các chuyên đề:

1. Công tác Tư  tương  của tổ chưc cơ sở Đảng( do đc Phan Thị Hoài Thương- HUV; Phó BTG Huyện uỷ giảng)

đc Phan Thị Hoài Thương- HUV; Phó BTG Huyện uỷ giảng chuyên đề Công tác Tư  tương  của tổ chưc cơ sở Đảng

2 Chuyên đề  công tác Tổ chức ( do đc Phạm Trọng Giáp- Phó Ban tổ chưc Huyện uỷ giảng)

3. Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng kỷ luật Đảng( do đc Lê Thanh Trường- HUV, Phó CNUBKT HU giảng)

4. Chuyên đề công tác Dân vận (do đc Trần Quốc Hoàng- Phó Ban Dân vận Huyện uỷ giảng)

Lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp những nội dung cơ bản, cấp thiết trong công tác đảng hiện nay, giúp cho bí thư chi bộ và đội ngũ phụ trách công tác tuyên giáo, kiểm tra, tổ chức, dân vận, văn phòng cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ mới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 110.261
    Online: 19