Sáng ngày 01/06/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2022 Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các chỉ thị Nghị quyết của Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ. Dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Đình Nghĩa, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Bình Luận, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, đồng chí Cù Văn Vịnh – Phó bí thư thường trực Đảng ủy; dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thu Dung – Phó giám đốc Trung tâm chính trị huyện, trưởng phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, Bí thư, phó bí thư các chi bộ, cán bộ đảng viên trực thuộc đảng bộ các xã.

         Tại hội nghị đồng chí Trần Thị Thu Dung - Phó giám đốc Trung tâm chính trị huyện cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy xã Sơn Long đã  truyền đạt chuyên đề về Học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Kế hoạch số 52 của Huyện ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ thị số 12 của BTV huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội LHPN trong thời gian tới. Chỉ thị số 17 của BTV huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Nghị quyết số 04 năm 2021của BCH đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp bền vững huyện Hương Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 06 năm 2022 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Trần Thị Thu Dung - Phó giám đốc Trung tâm chính trị huyện quán triệt các chuyên đề tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Bình Luận - PBT Đảng Ủy, CT UBND xã quán triệt các chuyên đề tại Hội nghị

Đồng chí Cù Văn Vịnh – Phó bí thư thường trực Đảng ủy quán triệt các chuyên đề tại Hội nghị

Qua việc học tập, quán triệt, triển khai  các chuyên đề, chỉ thị, nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức ngày càng rõ hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc học tập Chuyên đề năm 2022 và các chỉ thị, nghị quyết góp phần xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 120.916
    Online: 6